Missie

NCGN biedt opgroei -en opvoedondersteuning aan hoogbegaafde jongeren, hun ouders en, waar mogelijk, onderwijsondersteuning aan school door middel van individuele en groepsdynamische (psychologische) begeleiding in Vlaardingen en op locatie.

Bij NCGN

 • Staat de jongere centraal
 • Bouwen we vertrouwen in semi-huiselijke sfeer met hoogbegaafde begeleiders en/of peers
 • Gebruiken we een oplossings- en doelgerichte aanpak
 • Bieden we psycho-educatie hoogbegaafdheid
 • Ondersteunen we met behulp van gesprekken, spellen en activiteiten
 • Werken we individueel, groepsdynamisch en ondersteunen we ambulant
 • Werken we vanuit contact aan hulpvragen, zoals:
  • Ontwikkelen van een positief zelfbeeld
  • Ontwikkelen van executieve functies
  • Omgaan met faalangst/perfectionisme
  • Angst- en stemmingsproblematiek
NCGN National Centre for the Gifted Vlaardingen
NCGN National Centre for the Gifted Vlaardingen

Rol (School)psycholoog

Complementaire Samenwerking:
 • De begeleider observeert en handelt vanuit praktijkgerichte kennis
 • De gedragswetenschapper  ondersteunt en stuurt aan vanuit recente wetenschappelijke kennis

(Positie gedragswetenschapper in de jeugdzorg, NIP/NVO, 2010)