Klachten

Binnen een organisatie kunnen altijd dingen mis gaan. We proberen dit uiteraard gelijk op te lossen. Indien we er samen niet uit kunnen komen kunt u uw klacht bij een externe organisatie  voorleggen.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft over ons?

De cliënt (of betrokkene) kan met een klacht in eerste instantie bij de betrokken medewerker van NCGN terecht. Als u niet tevreden bent over de reactie of de oplossing, kunt u de klacht bij de directeur indienen. Als u nog altijd niet tevreden bent over de afhandeling, kunt u terecht bij erisietsmisgegaan.nl. Dit is een onafhankelijke organisatie ten behoeve van klachtenafhandeling. Op hun website vindt u de procedure voor het melden van klachten. 

Vertrouwenspersoon

Jeugdigen die bij ons zorg ontvangen en behoefte hebben aan een vertrouwenspersoon, kunnen deze vinden via Jeugdstem. Jeugdstem is een onafhankelijk orgaan, en zowel jeugdige als ouder/verzorgende kan met vragen bij Jeugdstem terecht.