scholen en onderwijsprofessionals

Welkom bij NCGN

(Hoog)begaafdheid wordt in het onderwijs niet altijd tijdig gesignaleerd. Bij vroegtijdige signalering kan eerder passend onderwijs geboden kan worden. Dit vermindert de kans op onderpresteren, gedemotiveerd raken en/of uitval van (hoog)begaafde leerlingen. 

Wij kijken graag met ouders en school mee naar wat de (hoog)begaafde jongere nodig heeft en hoe dit aangeboden kan worden. We denken mee over aanpassingen in de klas of op school. 

Vanuit onze visie op handelingsgericht werken wisselen wij waar mogelijk uit met school en docent/leerkracht. Daarbij houden we in gedachten dat de relatie tussen leraar en leerling grote invloed kan hebben op de leerprestaties en de leerprestaties op hun beurt weer op welbevinden en motivatie. De didactische aanpak van de leerkracht weegt daarin mee.

Desgewenst adviseren wij docenten/leerkrachten bij specifieke onderwijsondersteuningsbehoeften in de dagelijkse lespraktijk. Ook bieden wij psycho-educatie (hoog)begaafdheid binnen de school. 

Wij stellen de onderwijs- en opvoedbehoeften van de jongere en de ondersteuningsbehoeften van ouders en school centraal.

Neem contact met ons op

We gaan graag het gesprek aan met ouders en school over de best mogelijke aanpak op school. Is uw interesse gewekt? Neem dan contact met ons op.